Порядок подання документів до навчального закладу

 

16 квітня 2018 року Міністерство освіти і науки України своїм наказом  № 367 затвердило новий Порядок зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти.

Цей порядок визначає механізми: зарахування дітей до закладів освіти для здобуття початкової, базової чи профільної середньої освіти за денною формою навчання; переведення учнів з одного закладу освіти до іншого; відрахування учнів із закладів освіти.

Порядок не поширюється на: заклади спеціалізованої освіти мистецького, спортивного, військового чи наукового спрямування; спеціальні заклади загальної середньої освіти (спеціальні школи, санаторні школи, навчально-реабілітаційні центри та школи соціальної реабілітації); заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти.

Зарахування до загальноосвітнього закладу здійснюється відповідно до наказу його керівника. Такий наказ видається на підставі заяви одного з батьків про зарахування дитини до закладу освіти, поданої особисто (з пред’явленням документа, що посвідчує особу заявника), до якої додаються:

1) копія свідоцтва про народження дитини або документа, що посвідчує особу здобувача освіти (під час подання копії пред’являється оригінал відповідногодокумента);

2) оригінал або копія медичної довідки.

Якщо станом на 31 травня кількість поданих заяв перевищує загальну кількість місць у першому (перших) класі (класах), то зарахування дітей відбувається за такими правилами:

До1 червня включно зараховуються:усі діти, місце проживання яких на території обслуговування закладу освіти підтверджене;
діти, які є рідними (усиновленими) братами та/або сестрами дітей, які здобувають освіту у цьому закладі, чи дітьми працівників цього закладу освіти, чи випускниками дошкільного підрозділу цього закладу освіти (у разі його наявності). До 15 червня включно на вільні місця зараховуються діти, які не проживають на території обслуговування цього закладу, за результатами жеребкування (результати якого схвалюються педагогічною радою закладу освіти та затверджуються його керівником);
До 15 червня включно зараховуються на вільні місця та за умови утворення окремого (окремих) класу (класів) також і ті діти, які не проживають на території обслуговування цього закладу, але мають бажання здобувати освіту за освітньою програмою, що використовується закладом освіти та затверджена Державною службою якості освіти України. У разі, якщо кількість поданих заяв перевищує загальну кількість місць у такому класі (класах), зарахування дітей відбувається за результатами жеребкування.

Діти зараховуються на вільні місця до закладу освіти за умови подання до 15 червня необхідних документів. Якщо заклад освіти, до якого дитина може бути зарахована на вільне місце, і заклад освіти, на території обслуговування якого проживає ця дитина, розташовані в межах одного населеного пункту, то до необхідних документів додається також довідка закладу освіти, на території обслуговування якого проживає дитина, про її відрахування з цього закладу чи незарахування до нього. Така довідка має бути видана закладом освіти, на території якого проживає ця дитина, впродовж одного робочого дня з дати звернення одного з батьків дитини.

Впродовж двох робочих днів з дня зарахування дітей заклад освіти оприлюднює з дотриманням Закону України «Про захист персональних даних» на інформаційному стенді навчального закладу, а також на офіційному сайті закладу освіти (а у разі його відсутності – на офіційному сайті органу, до сфери управління якого належить заклад освіти):
- Список зарахованих учнів із зазначенням лише їх прізвищ;
- Оголошення про дату, час, місце і спосіб проведення жеребкування;
- Інформацію про кількість вільних місць і прізвища дітей, які претендують на вільні місця;

  • наказ керівника закладу освіти про утворення конкурсної комісії у складі 3 осіб для проведення жеребкування.

Контактна інформація! Звернутися по допомогу до фахівців відділу «Заставнівське бюро правової допомоги» Чернівецького місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги можна за адресою: м. Заставна, вул. Данила Галицького, 1а, тел.: 3-11-76.

Єдиний телефонний номер системи БПД – 0 800 213 103
(дзвінки на вказану телефонну лінію зі стаціонарних і мобільних телефонів у межах України безкоштовні, приймаються цілодобово).

 
Ви не можете коментувати. Зареєструйтесь

Top