До Уваги Заставнівчан! З 1 СІЧНЯ 2018 РОКУ УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ НА ВИВІЗ СМІТТЯ Є ОБОВ’ЯЗКОВИМ

 

Шановні жителі м.Заставна  повідомляємо вам, що згідно з чинним законодавством України, а саме: відповідно до ч.2 ст. 35- 1 Закону України «Про відходи» власники або наймачі, користувачі, в тому числі орендарі, джерел утворення побутових  відходів, земельних ділянок (одним словом «Сміттєутворювачі»)обов’язково мають укласти договори на вивезення твердих побутових відходів з особою, яка визначена Виконавцем послуг на вивезення побутових відходів та здійснювати оплату таких послуг.

До джерел утворення побутових відходів стаття 1 даного Закону відносить об’єкти, на яких утворюються побутові відходи  (житлові будинки, квартири, підприємства, установи, організації та земельні ділянки).

            Згідно з рішенням конкурсної комісії  від 25.06.2019р.  виконавцем послуг з вивезення побутових відходів на території Заставнівської ОТГ є фізична особа-підприємець Лук'янчук Руслана Василівна.

            Згідно з п.1 ч.3 ст.20 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», Споживач зобов’язується ознайомитися з ПУБЛІЧНИМ ДОГОВОРОМ, який опублікований в газеті «Голос краю» № 35 від 29.08.2019р.,  на сайті «Заставна онлайн», в мережі Facebookна сторінці –Вивезення сміття.Заставна.

Зміст цього Договору є постійно доступним Споживачам у мережі Інтернет на офіційному сайті Виконавця - dovkillyazastavna.usluga.me або, безпосередньо, в офісі Виконавця.  Ознайомившись з умовами Договору, Споживач має з’явитися в офіс Виконавця для заповнення Заяви-приєднання до Договору та ознайомлення з Правилами поводження з твердими побутовими відходами.  При собі обов’язково мати паспорт, код, будинкову книгу.

            Споживачі, які вже мають укладений Договір з Виконавцем також повинні обов’язково з’явитися в офіс Виконавця для заповнення заяви-приєднання та звірки оплати за вже надані послуги. При собі обов’язково мати паспорт, код, будинкову книгу, абонентську книгу  та всі наявні квитанції про оплату за 2019 рік. ( з 01.01.2019р. тариф на надання послуг був змінений).

            Згідно з Правил благоустрою території  Заставнівської ОТГ, до порушень цих Правил відноситься відсутність у підприємств, установ, організацій, підприємців, громадян, які мають у власності або користуванні приміщення (будівлі, споруди), договору на вивіз побутових відходів. Відповідно до Правил благоустрою, при виявленні фактів порушення уповноважені на те органи мають право складати протоколи, в яких фіксуватимуться дані порушення і на підставі яких буде відкриватись адміністративне провадження.

            Згідно зі ст..152 Кодексу України про адміністративні правопорушення, порушення правил у сфері благоустрою населених пунктів тягне за собою накладення штрафу від 20 до 80 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Тобто, відсутність договору на вивезення побутових відходів у фізичної особи, юридичної особи, підприємця є порушенням Законів «Про відходи», «Про житлові-комунальні послуги», «Про благоустрій населених пунктів» та Правил благоустрою території міста Заставна і тягне за собою адміністративну відповідальність.

            Прохання до громадян, юридичних осіб, підприємців, які не заключили Договір на вивезення твердих побутових відходів , звернутися до ФОП Лук'янчук Руслани Василівни за адресою: м. Заставна, вул.. Грушевського, 19Ж. (навпроти універмагу «Україна», позаду каплички – магазин «Свіже м'ясо». тел. 3-14-66; 0956656731;0978998438  для укладення такого Договору.

            Просимо звернути увагу на те, що  не укладення такого Договору не звільняє вас від відповідальності за несплату наданих послуг, оскільки ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР є обов’язковим для всіх «Сміттєутворювачів»  на території Заставнівської ОТГ.З 01.10.2019 року,  усім, без виключення, будуть виставлені рахунки за сміттєвивезення.Щодо порушників будуть застосовані грошові стягнення, передбачені Законодавством  України.

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР

Про надання мешканцям приватного сектору, багатоквартирних житлових будинків,

юридичним особам та фізичним особам-підприємцямпослуг з вивезення твердих побутових відходів

 

         Фізична особа-підприємець Лук'янчук Руслана Василівна (надалі Виконавець), в особі Лук'янчук Руслани Василівни, що діє на підставі Виписки з ЄДР, відповідно до вимог чинного законодавства України (п.1 ч.з ст..20 «Про відходи», надає послуги з вивезення твердих побутових відходів мешканцям приватного сектору,  житлових багатоквартирних будинків, юридичним особам та фізичним особам-підприємцям,   на території Заставнівської ОТГ (надалі за текстом «Споживачі»).

            Зміст цього договору про надання мешканцям приватного сектору, багатоквартирних житлових будинків, юридичним особам та фізичним особам-підприємцямпослуг з вивезення твердих побутових відходів (надалі за текстом – Договір) доводиться до відома усіх Споживачів шляхом його розміщення (публікування) у печатних засобах масової інформації (місцевих територіальних виданнях) та іншими доступними способами. Цей Договір є публічним, а його умови є однакові для всіх Споживачів.  Зміст цього Договору є постійно доступним Споживачам у мережі інтернет на офіційному сайті Виконавця – dovkillyazastavna.usluga.meта на сторінці в мережі Facebook–Вивезення сміття Заставна.

1.Предмет Договору

1.1.Виконавець, на підставі рішення  виконавчого комітету Заставнівської  міської ради № 87 від 27.06.2019р.« Про введення в дію рішення конкурсної комісії з визначення  виконавця послуг з вивезення твердих побутових відходів на території Заставнівської ОТГ» зобов’язується згідно із графіком надавати послуги з вивезення побутових відходів, а Споживач – оплачувати послуги за встановленими  тарифами у строки і на умовах, передбачених цим Договором (далі за текстом – послуги), дотримуватися правил розподілу  твердих побутових відходів та забезпечувати доступ до них.

  1. Перелік послуг

2.1. Виконавець надає Споживачеві послуги з вивезення побутових відходів, зокрема твердих, великогабаритних та ремонтних.

2.2. Послуги з вивезення твердих побутових відходів надаються за контейнерною або за без контейнерною схемами.

2.3  За контейнерною схемою для вивезення твердих побутових відходів  встановлюються контейнери  для роздільного збирання: зеленого кольору (місткість 1 м3) –  скло; жовтого кольору (місткість 1,25 м3) – пет пляшка, поліетилен ; коричневого кольору (місткість 1м3 ) – всі інші побутові відходи. Контейнери встановлюються для мешканців багатоквартирних будинків , у місцях визначених вповноваженим комітетом Заставнівської ОТГ. Мешканці приватного сектору можуть використовувати  контейнери, придбавши їх за власний кошт, дотримуючись встановлених кольорів та місткістю не більше 120л.

2.4. У місцях, де відсутні контейнерні майданчики та не встановлені контейнери загального користування, вивезення твердих побутових відходів здійснюється за без контейнерною схемою, але на умові розподілу відходів по пакетах, який забезпечується самими мешканцями.

2.5. Виконавець вивозить тверді побутові відходи за контейнерною та без контейнерною схемами з 7.00 до 18.00 години у робочі дні тижня, згідно з графіком, котрий є Додатком № 1 до цього Договору.

2.6 Для вивезення твердих побутових відходів за без контейнерною схемою Споживач, у визначені графіком дні, зобов’язаний до 8.30 години ранку виставити в обумовленому місцібіля житлового будинку відходи  розподілені по пакетах : скло, петпляшка і поліетилен, папір, інші тверді побутові відходи.

2.7. Вивезення великогабаритних і ремонтних відходів, а також листя, трави, та гілок відбувається на підставі окремої погодженої Сторонами заявки за окрему плату.

3.Вимірювання обсягу та визначення якості послуг

3.1. Обсяг надання послуг розраховується Виконавцем на підставі норм утворення твердих побутових відходів з розрахунку на 1 людину.

3.2. Розрахунок обсягу і вартості послуг  визначається окремо для кожного Споживача шляхом укладання Додатку до даного Договору.

  1. 4. Оплата послуг

4.1. Розрахунковим періодом є кожен календарний місяць, квартал, півріччя, рік.

4.2. Платежі вносяться не пізніше ніж до 25-го числа наступного періоду, що настає за розрахунковим.

4.2.1 У разі застосування попередньої оплати послуг платіж може вноситися Споживачем за рік (в межах календарного року). У випадку зміни тарифу, сплачений попередній платіж, підлягає перерахуванню з моменту введення в дію нового тарифу.

4.3. Послуги за цим Договором оплачуються Споживачем у готівковій або безготівковій формі.

4.3.1.Готівкова оплата проводиться  шляхом внесення коштів у касу Виконавця по абонентській книжці.

4.3.2. Безготівкова оплата проводиться шляхом внесення коштів на розрахунковий рахунок № 26000500336960 в АТ «Ощадбанк» №10025/0128 МФО 356334, код 2752203705 з обов’язковим зазначенням особового рахунку, прізвища, вулиці та номеру будинку.

4.4 У разі потреби Виконавець, впродовж 30(тридцяти) робочих днів, здійснює перерахунок вартості фактично наданих послуг та повідомляє Споживачеві про його результати.

4.5. У разі зміни тарифу, Виконавець повідомляє не пізніше ніж за 30(тридцять) календарних днів про це Споживача із зазначенням причин і відповідних обґрунтувань.

4.6. Наявність пільг, субсидії, іншого виду державної допомоги, які передбачені законодавчими актами України для певної верстви населення, підтверджуються належними документами.

 

  1. Права та обовязки Споживача

5.1. Споживач має право на:

5.1.1. одержання достовірної та своєчасної інформації про послуги з вивезення відходів, зокрема про їх вартість, загальну суму місячної оплати, структуру тарифів, норми надання послуг та графіку вивезення відходів;

5.1.2.відшкодування у повному обсязі збитків, заподіяних Виконавцем унаслідок ненадання або надання не в повному обсязі;

5.1.3.усунення Виконавцем недоліків у наданні послуг у п’ятиденний строк з моменту звернення Споживача;

5.1.4.перевірку стану дотримання критеріїв якості послуг;

5.1.5. зменшення (перерахунок) розміру плати за послуги у разі недотримання Виконавцем графіку вивезення відходів;

5.1.6. несплату вартості послуг за період тимчасової відсутності Споживача та членів сім’ї на підставі письмової заяви і документа, що підтверджує його відсутність – довідка з місця тимчасового проживання, роботи, лікування, навчання, проходження військової служби, відбування покарання, виїзду за кордон,  при умові, що  термін відсутності складає 60, або більше календарних днів.

5.2. Споживач зобов’язується:

5.2.1. оплачувати в установлений договором строк надані йому послуги з вивезення відходів;

5.2.2.протягом січня місяця кожного наступного року провести звірку по оплаті за послуги шляхом звернення в офіс Виконавця особисто, або в телефонному режимі;

5.2.2. сприяти Виконавцю у наданні послуг в обсязі і порядку зазначеним цим Договором;

5.2.3.визначити разом з Виконавцем місця розташування контейнерних майданчиків, створювати умови для вільного доступу до таких майданчиків;

5.2.4. утримувати контейнерні майданчики у належному санітарному стані.

5.2.5. забезпечити належне збирання та зберігання побутових відходів, утримувати передані Виконавцем контейнери відповідно до вимог санітарних норм і правил та не допускати їх переповнення;

5.2.6. забезпечити роздільне збирання побутових відходів.

  1. Права та обовязки Виконавця

6.1.Виконавець має право:

6.1.1. вимагати від Споживача утримувати контейнерні майданчики у належному стані;

6.1.2. вимагати від Споживача своєчасно збирати та належним чином зберігати побутові відходи;

6.1.3. вимагати від Споживача забезпечувати роздільне збирання побутових відходів, згідно Закону України.

6.2. Виконавець зобов’язується:

6.2.1. надавати послуги відповідно до вимог чинного законодавства України про відходи, санітарних норм і правил, правил надання послуг з вивезення побутових відходів, затверджених Кабінетом Міністрів України, та цього Договору;

6.2.2. погодити із Споживачем місця розташування контейнерних майданчиків, визначити їх кількість, необхідну для збирання побутових відходів, перевіряти наявність таких майданчиків відповідно до розрахунків;

6.2.3. обладнати контейнерні майданчики та забезпечувати утримання у належному санітарно-технічному стані контейнерів та контейнерних майданчиків у разі перебування їх у власності Виконавця;

6.2.4.збирати і перевозити відходи спеціально обладнаними для цього транспортними засобами;

6.2.5. перевозити відходи тільки у спеціально відведені для цього місця чи на об’єкти поводження з побутовими відходами;

6.2.6. надавати своєчасну та достовірну інформацію про тарифи на надання послуг, умови оплати, графік вивезення відходів;

6.2.7. усувати факти порушення вимог щодо забезпечення належної якості послуг та вести облік претензій, які пред’являє Споживач у зв’язку з невиконанням чи неналежним виконанням умов цього Договору;

6.2.8. прибувати впродовж 3 (трьох) робочих годин на виклик Споживача і впродовж 24 (двадцяти чотирьох) годин усувати встановлені недоліки. У разі коли такі недоліки не було усунено впродовж 3(трьох) робочих днів, проводити відповідний перерахунок розміру плати;

6.2.9. відшкодувати відповідно до чинного законодавства України та умов цього Договору завдані збитки Споживачеві внаслідок ненадання або надання послуг не в повному обсязі;

6.2.10.зменшувати розмір плати за послуги в разі тимчасової відсутності Споживача та/або членів його сім’ї на підставі його письмової заяви та документу, що підтверджує факт та/чи період його/їх відсутності за місцезнаходженням джерела утворення побутових відходів, зокрема при пред’явлені довідки з місця тимчасового проживання, роботи, лікування, навчання, проходження військової служби, відбування покарання чи виїзду за кордон, якщо факт відсутності складає 60(Шістдесят) і більше календарних днів.

7.Відповідальність сторін за невиконання умов Договору

7.1. Споживач несе відповідальність згідно із законом і цим Договором за:

7.1.1. несвоєчасне внесення плати за послуги;

7.1.2.невиконання зобов’язань, визначених цим Договором і законом.

7.2. Виконавець несе  відповідальність за:

7.2.1.невиконання зобов’язань, визначених цим Договором і законом.

  Розвязання спорів

8.1. Спори за цим Договором між Сторонами розв’язуються шляхом проведення переговорів або у судовому порядку відповідно до чинного законодавства України.

8.2. У разі ненадання або надання послуг не в повному обсязі, зниження їх якості Споживач письмово шляхом відправлення повідомлення  або усно, за допомогою засобів телефонного зв’язку за номером (03737) 3-14-66; 0956656731; викликає представника Виконавця для складання Акта-претензії, в якому зазначаються строки, види, порушення кількісних і якісних показників, тощо. Представник Виконавця зобов’язаний прибути впродовж 5(п’яти) робочих днів.

8.3. Акт-претензія складається Споживачем та представником Виконавця і скріплюється їх підписами.

8.4. У разі неприбуття представника Виконавця впродовж 5(п’яти ) робочих днів з моменту виклику або його відмова від підпису, Акт-претензія вважається дійсним, якщо його підписали не менш як два Споживачі або виборна особа будинкового, вуличного, квартального чи іншого органу самоорганізації населення.

8.5. Акт-претензія подається Виконавцеві, який впродовж наступних 5(п’яти ) робочих днів вирішує питання про перерахунок розміру плати або надає Споживачеві обґрунтовану письмову відмову в задоволенні його вимоги/претензії.

9.Форс-мажорні обставини

10.1. Сторони звільняються від відповідальності за цим Договором у разі настання непереборної сили (дії надзвичайних ситуацій техногенного, природного або екологічного характеру), що унеможливлює надання та оплату послуги відповідно до умов цього Договору.

  1. Строк дії цього Договору

10.1. Цей Договір діє з «01» вересня  2019  року до «31» серпня 2020р. і набирає чинності з дня його укладення. Укладання цього Договору відбувається шляхом:

- у порядку та строки встановлені ч.3ст.205, ст..633,634,341-643 Цивільного кодексу України та ст..29 Закону України «Про житлово-комунальні послуги»;

- шляхом отримання Виконавцем оформленої та підписаної Споживачем Заяви-приєднання до Договору за формою, встановленою Додатком №2, зразок якої також розміщений на офіційному сайті Виконавця.

- повної або часткової сплати Споживачем вартості послуг із вивезення побутових відходів, у тому числі по отриманому рахунку (квитанції) Виконавця.

10.2. Умови, зміни, продовження, припинення дії цього Договору

10.2.1. Зміна умов Договору проводиться у випадках, встановлених чинним законодавством України, у письмовій формі та за взаємною згодою Сторін. У разі, коли не досягнуто такої згоди, спір вирішується у судовому порядку. Одностороння зміна умов цього Договору не допускається, окрім випадків, які прямо передбачені цим Договором та/або чинним Законодавством України.

10.2.2. Цей Договір вважається продовженим на кожен наступний календарний  рік на тих самих умовах, якщо за один місяць до закінчення строку його дії жодна із Сторін неповідомила про свою відмову від нього або про перегляд його умов.

10.2.3. Дія цього Договору припиняється у разі:

- закінчення строку на який його укладено;

- припинено відповідний договір про надання послуг з вивезення побутових відходів на території Заставнівської ОТГ чи певній його частині;

- за рішенням суду;

- в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

Прикінцеві положення

11.1 Текст цього Договору друкується на шпальтах газети місцевого територіального друкованого засобу масової інформації «Голос краю», а також може доводитись до відома Споживачів в інші способи, зокрема та не обмежуючись, шляхом розміщення в мережі інтернет на офіційному сайті Виконавця, дошках оголошень та у соціальних мережах.

11.2. Споживач ознайомлений із чинними правилами надання послуг з вивезення побутових відходів та витягами із законодавства України про відходи, санітарними нормами і правилами поводження з побутовими відходами та утримання території Заставнівської ОТГ.

11.3.Укладання цього Договору у порядку, передбаченому його п.10.1 є свідченням згоди Споживача на збір та обробку його персональних даних для цілей, пов’язаних з наданням послуг за цим Договором та в межах визначених законодавством України.

11.4. Зміст цього Договору викладений  українською мовою, відповідно до положень типового договору про надання послуг з вивезення побутових відходів, наведеного в додатку № 1 до «Правил надання послуг з вивезення твердих побутових відходів», затверджених Постановою Кабінету міністрів України» № 1070 від 10.12.2008 року в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 27.03.2019р.

11.5. Все, що залишилось неврегульованим умовами цього Договору, регулюється положеннями чинного законодавства України.

11.6. Додатками до цього Договору є:

11.6.1. Додаток № 1 - Графік вивезення твердих побутових відходів.

11.6.2. Додаток № 2 – Заява-приєднання до Договору про надання мешканцям приватного сектору та багатоквартирних житлових будинків послуг з вивезення побутових відходів.

  1. Реквізити Виконавця

Фізична особа – підприємець Лук'янчук Руслана Василівна

Юридична адреса: м. Заставна, вул.. Рязанська, 1/16.

Фактична адреса (місцезнаходження): м.Заставна, вул. Грушевського, 19Ж

р\р 26000500336960 в АТ «Ощадбанк» №10025/0128 МФО 356334

Код ЄДОПОУ 2752203705

тел.(03737) – 31466;

тел. 0956656731; 0978998438

 ФОП                                    ________________             /Р.В. Лук'янчук /

 Ви не можете коментувати. Зареєструйтесь

Top